Download

download

Download tất cả các bản driver cho các thiết bị mã vạch . Các bạn copy link và dán vào trình duyệt.

Driver máy in mã vạch : 

https://www.mediafire.com/folder/6jtsb6ljvaljn/driver_máy_in_mã_vạch

Driver máy in hóa đơn :

https://www.mediafire.com/folder/gcp35w6g478aj/driver_máy_in_bill

Phần mềm bartender :

 

Tài liệu cho máy quét mã vạch :